Smedegaard HR I mail: cs@smedegaardhr.dk I phone: + 45 42801050 I Følg


Kandidatprocessen

En rekruttering gennem Smedegaard HR har typisk følgende trin:

Opstart

I dialog med virksomheden afdækker jeg alle relevante informationer for at sikre et godt match. Jeg udarbejder et dokument, som indeholder en grundig og fyldestgørende beskrivelse af virksomheden, inden jeg annoncerer stillingsannoncen eller kontakter dig direkte for dialog.

Når du finder en stillingsannonce attraktiv eller bliver kontaktet af os, forventer jeg at modtage et målrettet CV samt en motiveret ansøgning med din personlige motivation, samt hvad du kan tilbyde virksomheden. Har du spørgsmål inden du søger stillingen, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon eller på mail.

Kort tid efter modtagelse af dit CV og ansøgning, vil du modtage en bekræftelse via e-mail, så du ved, at jeg har modtaget dine dokumenter. Nogle gange havner e-mailen i spam-filtret, så tjek uønsket post eller kontakt os, hvis du ikke modtager e-mail-kvitteringen.

Kontaktfasen

Når jeg har modtaget dit CV og din ansøgning, ligger du i kandidatpuljen til den pågældende stilling. Jeg gennemgår løbende alle indkomne ansøgninger og har jeg uddybende spørgsmål til dig i processen, vil du høre fra mig.

Jeg går ligeledes i gang med etablering af et kandidatfelt via aktiv henvendelse til relevante kandidater. Jeg bruger mit store forretningsmæssige netværk, egen CV-database, LinkedIn samt andre kilder for at finde frem til relevante profiler.

Samtalen

Kommer du videre til en indledende samtale, vil denne som regel foregå på Smedegaard Rekrutterings kontor i Århus. Alternativt kan det være på et centralt sted i forhold til virksomheden eller via Skype.

Under samtalen vil du opleve en dedikeret headhunter, der sætter en ære i at give dig fyldestgørende information om virksomheden og stillingen, således at du også på den anden side af bordet kan tage stilling til, om jobbet er det rette for dig og lever op til det skitserede i jobannoncen.

Jeg vil ligeledes med grundighed bruge den fornødne tid til at sætte mig ind i dig som person og dykke ned i dit CV, din baggrund og dine faglige og personlige kompetencer. Det er vigtigt for mig, at man som kandidat behandles med respekt, og du vil derfor opleve, at du går fra mødet med fuld afklaring af, hvordan processen kommer til at foregå samt datoer for tilbagemeldinger, indtil forhåbentlig du eller en anden er ansat i den givne stilling.

Første præsentation hos virksomheden

Efter den indledende samtale udvælges typisk 3-4 kandidater, som går videre til næste trin, som er en første samtale med virksomheden. Første møde drejer sig i høj grad om præcisering af jobindhold, gensidig forventningsafstemning og naturligvis kemi. Der kan være indlagt en relevant case, men i så fald informeres der herom. I samarbejde med virksomheden aftales, hvornår test og referencetagning finder sted.

Personprofiltest

De udvalgte kandidater udfylder en personprofiltest. Herudover vil der i processen til nogle stillinger også være indarbejdet udfyldelse af en logisk analysetest. Efter afslutning af testen, får du enten en skriftlig eller en mundtlig professionel evaluering og feedback på testresultaterne.

Smedegaard Rekruttering har valgt Master Danmark A/S som primær leverandør af vores testværktøjer, men vi anvender også andre leverandører. Nogle af vores kunder benytter desuden egen test. Som kandidat forpligter du dig til at gennemføre alle tests med oprigtighed og ærlighed, således at et så objektivt og retvisende billede af din profil som muligt sikres.

Referencer og dokumentation

Smedegaard Rekruttering er for at sikre det rette match grundig i referencetagningen og tager altid mellem to og fire referencer i alle forløb. Som kandidat spørges du altid om lov til, at der må tages referencer. På den måde sikres din fortrolighed og diskretion i søgeprocessen.

I forhold til validiteten af vore kandidaters oplyste CV og ansøgning, kræver vi i processen fuld åbenhed og rigtighed i det materiale, vi baserer vores viden på. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at være kandidat til en given stilling, slettes dine data og indleverede dokumenter naturligvis.

Afslutning af processen og kontraktforhandling

Processen afsluttes med et eller flere møder hos virksomheden og tilbydes du det aktuelle job, vil du kort tid herefter modtage endelig ansættelseskontrakt til eftersyn og underskrift. Jeg er naturligvis sparringspartner i denne proces, såfremt dette ønskes.

Godt fra start i det nye job
Efter at du er startet i dit nye job, vil jeg komme ud på virksomheden og gennemføre opfølgningssamtaler med dig og din leder. Dette for at sikre, at du er kommet godt fra start i dit nye job samt identificere og komme med anbefalinger, hvis dette er relevant.

Ambition

Min ambition er at alle kandidater, som søger en stilling via Smedegaard Rekruttering – uanset om man får jobbet eller ej – oplever en seriøs behandling med grundighed, respekt samt tilbagemelding indenfor de givne tidsfrister. Jeg sætter en ære i at arbejde både for virksomhed og kandidat og bruger den fornødne tid, der skal til for at processen bliver ordentlig og kvalitativ for alle parter.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller kunne du tænke dig at vide mere? Så kontakt mig endelig ved at klikke her

Kontakt


Smedegaard Rekruttering ApS

Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C

Mail: cs@smedegaardhr.dk

Phone: + 45 42801050

cvr.nr. 30353226