Smedegaard HR I mail: cs@smedegaardhr.dk I phone: + 45 42801050 I Følg


Smedegaard HRs rekrutteringsproces

For at sikre en effektiv og succesfuld rekruttering af din nye medarbejder, arbejder jeg ud fra en velafprøvet og veldokumenteret rekrutteringsproces. Der er fuld gennemsigtbarhed i processen, idet virksomheden hver uge får en status med opdatering af de tiltag og indsatser, der er foregået i den forløbne uge.

Det er selvfølgelig altid muligt at tilpasse processen til din virksomheds specifikke ønsker og behov uden at gå på kompromis med kvalitet og det endelig resultat.

Opstart af rekruttering

Efter aftale om indgåelse af samarbejde, mødes jeg med den eller de beslutningstagere i virksomheden, som skal samarbejde med undertegnede om rekrutteringsprocessen. Efter grundig gennemgang og definering af stillingen udarbejdes en opgavedefinition og stillingsprofil for den pågældende stilling. Denne indeholder bl.a. en beskrivelse af virksomheden og stillingen, forventninger til kandidatens faglige kompetencer, kandidatens personprofil samt succeskriterier og ønskede resultater. På baggrund af materialet udarbejdes et stillingsopslag, som annonceres på hjemmeside, Jobindex, LinkedIn og øvrige relevante portaler.

Headhunting og Search

I denne rekrutteringsproces bruger jeg stor energi på at arbejde opsøgende med search for at finde de bedste kandidater, der matcher opgavebeskrivelsen og stillingsprofilen. Det sker gennem stor viden om markedet og stort forretningsnetværk på tværs af brancher og arbejdsområder. Udover search via netværkskilder, arbejder jeg bredt med LinkedIn, Jobindex og andre relevante databaser for at sikre, at vi finder det bedste match til stillingen og din virksomhed.

Selection

Jeg har desuden stort fokus på at udvælge de bedst kvalificerede kandidater af de ansøgere, som selv har søgt stillingen. Inden udvælgelse af disse kandidater, lægger jeg vægt på et stort antal telefoninterviews for at få større indblik i, hvem kandidaterne er, hvilke kompetencer de har med sig, og hvad de drømmer om i deres næste job for ligeledes denne vej at kvalitetssikre den bedste udvælgelse af kandidaterne, samt at kun de bedste og mest motiverede går videre i rekrutteringsprocessen.

Endvidere præsenteres virksomheden inden indkaldelse til samtaler for et antal CV’er, således at der sikres, at der er alignment mellem de ting, virksomheden har ønsket fra start og slutkandidaten. Når CV’erne bliver konkrete, er det min erfaring, at vi får stillet kikkertsigtet ekstra skarpt ind på ønskekandidaten og derved sikrer, at der er stor kvalitativ bredde i de kandidater, som I som virksomhed bliver præsenteret for.

Jeg sætter en ære i at sørge for systematisk håndtering af alle kandidathenvendelser og ansøgninger. Vigtigheden af en ordentlig behandling af kandidater er vigtig, idet jeg går ud med jeres navn og er ambassadører for jer, og det er en vigtig opgave for mig at værne om jeres virksomheds image.

Præsentation af kandidater

Efter at have afholdt samtaler og udvalgt de bedst egnede kandidater, præsenterer jeg typisk mellem to og fire kandidater for jer på et møde mellem jer og kandidaterne, hvor jeg deltager. Disse møder foregår hos jer eller på Smedegaard Rekrutterings kontor efter ønske. Inden samtalerne præsenteres kandidaterne for jer på skrift, idet CV’er og materiale på kandidaterne fremsendes til jer.

Referencetagning og test

Inden samtalerne har vi aftalt, hvornår vi gennemfører referencetagning og tilbagemelding på test. Der indhentes minimum to referencer på hver kandidat for at sikre kvaliteten i denne rekrutteringsproces.

Finalepræsentation og kontrakt

Efter den første præsentation udvælges de bedste kandidater til en afsluttende finalepræsentation, hvor jeg ligeledes tilbyder at deltage. Efter finalepræsentationen udvælger du og din virksomhed den kandidat, som skal ansættes i stillingen.

Opfølgning

Når medarbejderen er kommet godt ind i det nye job, kommer jeg på besøg hos jer i virksomheden og gennemfører opfølgningssamtaler med medarbejderen og jer som virksomhed for at sikre, at medarbejderen er kommet godt fra start i det nye job, og at vi får identificeret og kommer med anbefalinger, hvor dette er relevant.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller andet? Så kontakt mig endelig ved at klikke her

Kontakt


Smedegaard Rekruttering ApS

Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C

Mail: cs@smedegaardhr.dk

Phone: + 45 42801050

cvr.nr. 30353226