Når vi kontakter dig som kandidat, er vi klar over, at vi stiller dig overfor et valg og en stor beslutning. Du kan derfor forvente, at vi som det første interesserer os for, hvad dine ønsker er til et fremtidigt job, og at vi har en oprigtig interesse i at give dig den karrieresparring, der skal til, for at du kan træffe den for dig rigtige beslutning.

Du vil opleve rekrutteringsprocessen som en karrieresparring, hvor vi tager udgangspunkt i dig personligt og fagligt samt dine ønsker, før vi sidestiller disse med virksomhedens behov og giver dig yderligere indblik i den aktuelle karrieremulighed.

Vi ønsker at yde dig sparring i en åben og ærlig dialog samt coache dig i forhold til muligheder, som du måske på forhånd ikke havde i tankerne. Rekrutteringsprocessen giver dig derfor unikke muligheder for personlig sparring hen mod dit fremtidige job, og finder vi sammen ud af, at det ikke er den rigtige jobmulighed for dig, vil du føle dig taget vare om hele vejen fra start til slut.

Vi betragter kandidaten og virksomheden som ligeværdige partnere i processen. Ved at blive rekrutteret igennem Smedegaard HR sikres man derfor, at vi har sat os grundigt ind i både virksomheden og dig som kandidat. Man kan forvente, at vi har gjort det forarbejde, der skal til, for at du kommer til den rette virksomhed, der ønsker at muliggøre dit fulde potentiale og lytte til dine ønsker.

Hos Smedegaard HR er det vores mål at opnå et jobmatch, der motiverer, udfordrer og værdsætter dig som medarbejder. Vi tilbyder et jobmatch, hvor fundamentet er lagt for dig til at indfri de drømme og beskæftige dig med de udfordringer, som er helt rigtige for dig.

En rekruttering gennem Smedegaard HR har som udgangspunkt følgende trin

OPSTART

I dialog med virksomheden afdækker vi alle relevante informationer for at sikre et godt match. Vi udarbejder et dokument, som indeholder en grundig og fyldestgørende beskrivelse af virksomheden, inden vi annoncerer stillingsannoncen eller kontakter dig direkte for dialog. Når du finder en stillingsannonce attraktiv eller bliver kontaktet af os, bedes du fremsende et målrettet CV og en motiveret ansøgning. Har du spørgsmål inden du søger stillingen, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail. Kort tid efter modtagelse af dit CV og ansøgning, vil du modtage en bekræftelse via e-mail, så du ved, at vi har modtaget dine dokumenter. Nogle gange havner e-mailen i spam-filtret, så tjek uønsket post eller kontakt os, hvis du ikke modtager e-mail-kvitteringen.

KONTAKTFASEN

Når vi har modtaget dit CV og din ansøgning, ligger du i kandidatpuljen til den pågældende stilling. Vi gennemgår løbende alle indkomne ansøgninger og har vi uddybende spørgsmål til dig i processen, vil du høre fra os. Vi går ligeledes i gang med etablering af et kandidatfelt via aktiv henvendelse til relevante kandidater. Vi bruger vores store forretningsmæssige netværk, egen CV-database, LinkedIn samt andre kilder for at finde frem til relevante profiler

SAMTALEN

Kommer du videre til en indledende samtale, vil denne som regel foregå på Smedegaard HRs kontor i Århus. Alternativt kan det være på et centralt sted i forhold til virksomheden eller via Skype. Under samtalen vil du opleve en dedikeret headhunter, der sætter en ære i at give dig fyldestgørende information om virksomheden og stillingen, således at du også på den anden side af bordet kan tage stilling til, hvorvidt jobbet er det rette for dig. Vi vil ligeledes med grundighed bruge den nødvendige tid til at sætte os ind i din situation ved at dykke ned i dit CV, din baggrund og dine faglige og personlige kompetencer. Det er vigtigt for os, at man som kandidat behandles med respekt, og du vil derfor opleve, at du går fra mødet med fuld afklaring af, hvordan processen kommer til at foregå samt datoer for tilbagemeldinger, indtil rekrutteringsprocessen er gennemført.

FØRSTE PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Efter den indledende samtale udvælges typisk 3-4 kandidater, som indkaldes til samtale med virksomheden. Første møde drejer sig i høj grad om præcisering af jobindhold, gensidig forventningsafstemning og naturligvis kemi. Der kan være indlagt en relevant case, men i så fald informeres der herom. I samarbejde med virksomheden aftales, hvornår test og referencetagning finder sted.

PERSONPROFILTEST

De udvalgte kandidater udfylder en personprofiltest. Herudover vil der i processen til nogle stillinger også være indarbejdet udfyldelse af en logisk analysetest. Efter afslutning af testen, får du enten en skriftlig eller en mundtlig professionel evaluering og feedback på testresultaterne. Smedegaard HR har valgt Master Danmark A/S som primær leverandør af vores testværktøjer, men vi anvender også andre leverandører. Nogle af vores kunder benytter desuden egen test. Som kandidat forpligter du dig til at gennemføre alle tests med oprigtighed og ærlighed for at sikre et objektivt og retvisende billede af din profil.

REFERENCER OG DOKUMENTATION

Smedegaard HR er for at sikre det rette match grundig i referencetagningen og tager altid referencer. Som kandidat spørges du altid om lov til, at der må tages referencer. På den måde sikres din fortrolighed og diskretion i søgeprocessen. I forhold til validiteten af vores kandidaters oplyste CV og ansøgning, kræver vi i processen fuld åbenhed og rigtighed i det materiale, vi baserer vores viden på. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at være kandidat til en given stilling, slettes dine data og indleverede dokumenter naturligvis.

Afslutning af processen og kontraktforhandling

Processen afsluttes med et eller flere møder hos virksomheden. Tilbydes du det aktuelle job, vil du kort tid herefter modtage endelig ansættelseskontrakt til eftersyn og underskrift. Vi er naturligvis sparringspartner i denne proces, såfremt dette ønskes.

Godt fra start i det nye job
Efter at du er startet i dit nye job, vil vi gennemføre opfølgningssamtaler med dig og din leder. Dette for at sikre, at du er kommet godt fra start i dit nye job, samt identificere udfordringer og komme med anbefalinger, hvis dette er relevant.

AMBITION

Vores ambition er at alle kandidater, som søger en stilling via Smedegaard HR – uanset om man får stillingen eller ej – oplever en seriøs behandling med grundighed, respekt samt tilbagemelding indenfor de givne tidsfrister. Vi sætter en ære i at arbejde både for virksomhed og kandidat, og vi bruger den nødvendige tid, der skal til for at processen bliver ordentlig og kvalitativ for alle parter.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til ovenstående, behov for sparring eller ønsker at høre mere om, hvordan vi arbejder seriøst med ambitiøse ejere, ledere, bestyrelser og kandidater – Kontakt os her

kontakt