Vi finder markedets bedste kandidater

Hos Smedegaard HR anvender vi en velafprøvet og veldokumenteret rekrutteringsproces, der sikrer en effektiv og succesfuld rekruttering af din nye medarbejder. Smedegaard HR arbejder med at finde markedets bedst kvalificerede og mest motiverede kandidater. Igennem search rekrutterer vi ledere og specialister til en bred vifte af brancher, hvor det kan være svært at finde kandidater.

Vi arbejder struktureret og analyseret med en grundighed, der gør, at vi kommer omkring alle aspekter af rekrutteringen og afdækker branchen for dygtige, potentielle kandidater. Vi tænker rekrutteringen ind i en større strategisk sammenhæng i organisationen, hvor vi coacher og sparrer med dig som direktør og leder på profilen, således at vi sikrer den rigtige profil og det rette match. Herefter finder vi kandidaterne, vi motiverer dem, og vi kvalificerer dem for derefter at vurdere bedste match til virksomheden.

Vi kombinerer efter behov searchen med stillingsopslag, som annonceres via Smedegaard HR’s hjemmeside, LinkedIn og eventuelle relevante jobsites. Dette medvirker til branding af virksomheden og sikrer, at vi når ud til det bredest mulige kandidatfelt. Det er en investering at ansætte en ny medarbejder, som skal være til langvarig gavn for både virksomhed og kandidat.

Vores solide erfaring, vedholdenhed og grundige processer gør, at vi når i mål med vores rekrutteringer med netop den kandidat, der kan bidrage til at skabe succesen hos jer. Såfremt rekrutteringen kræver en fortrolig proces, foretager vi en anonym rekruttering, hvor din virksomheds navn vil blive udeladt indtil kandidatsamtalerne.

Strategisk samarbejde

Vi tilstræber altid et længerevarende strategisk samarbejde med dig og din virksomhed.

Vi foretager en analyse og bruger dedikeret tid allerede inden første møde på at sætte os grundigt ind i din virksomheds strategi, organisation og markedsforhold. Vi vurderer rekrutteringen i forhold til den strategiske kontekst og vil med imødekommenhed sparre med – og udfordre dig – i forhold til den ønskede profil.

Langt de fleste af de virksomheder, vi arbejder med, har vi samarbejdet med igennem mange år, og vi bliver typisk lukket helt ind på de indre linjer, hvor dyb indsigt kommer virksomheden til gavn i forhold til at skabe det rigtige og langvarige match.

Hos Smedegaard HR har vi som standard en rekrutteringsgaranti. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at kandidaten ikke er den rigtige for din virksomhed, finder vi en ny medarbejder til dig uden beregning. Vi arbejder med så stor en grad af grundighed i processen med at finde rette match, at vi siden 2011 kun har haft to garantisager.

Smedegaard HRs rekrutteringsproces

For at sikre en effektiv og succesfuld rekruttering af din nye medarbejder, arbejder vi ud fra en velafprøvet og veldokumenteret rekrutteringsproces. Der er fuld gennemsigtighed i processen, idet virksomheden ugentligt får en status med opdatering af de tiltag og indsatser, der er foregået i den forløbne uge. Det er selvfølgelig altid muligt at tilpasse processen til din virksomheds specifikke ønsker og behov uden at gå på kompromis med kvalitet og det endelige resultat.

Rekrutteringsprocessen trin for trin

Foranalyse

Vi foretager en analyse og bruger dedikeret tid allerede inden første møde på at sætte os grundigt ind i din virksomheds strategi, organisation og markedsforhold

OPSTART AF REKRUTTERING

Efter aftale om indgåelse af samarbejde, mødes vi med den eller de beslutningstagere i virksomheden, som skal samarbejde med undertegnede om rekrutteringsprocessen. Efter grundig gennemgang, analyse og definering af stillingen udarbejdes en opgavedefinition og stillingsprofil for den pågældende stilling, som vi anvender til at vurdere, hvorvidt de enkelte kandidater matcher den profil, der skal til for at passe ind i og skabe succes i din organisation.

Opgavedefinitionen indeholder bl.a. en beskrivelse af virksomheden og stillingen, arbejdsopgaver og ansvarsområder, forventninger til kandidatens faglige kompetencer, kandidatens personprofil samt succeskriterier og ønskede resultater. Desuden indeholder opgavedefinitionen et dybere lag, hvor vi i analysen identificerer de faktorer i jobbet og hos virksomheden, der virker motiverende for kandidater.

På baggrund af materialet udarbejdes et stillingsopslag, som anvendes til kontakt til potentielle kandidater. I nogle processer vælger vi i tillæg at annoncere stillinger på hjemmesider, jobportaler, LinkedIn og øvrige relevante portaler

SOURCING AF KANDIDATER

Uanset om vi arbejder med headhunting eller rekruttering bruger vi stor energi på at arbejde opsøgende med search for at finde de bedste kandidater, der matcher opgavebeskrivelsen og stillingsprofilen. Det sker gennem stor viden om markedet og stort forretningsnetværk på tværs af brancher og arbejdsområder. Udover search via netværkskilder, arbejder vi bredt med LinkedIn, jobportaler og andre relevante databaser for at sikre, at vi finder det bedste match til stillingen og din virksomhed.

SELECTION OG VURDERING AF ANSØGERE

Vi har stort fokus på at udvælge de bedst kvalificerede kandidater.

Via grundige telefonscreeninger, afdækker vi kandidaternes faglige og personlige kompetencer inden endelig indkaldelse til personligt interview. Her interesserer vi os særligt for, hvad der motiverer kandidaterne, og hvad der skal være til stede for at skabe et langvarigt samarbejde med en ny virksomhed. Dette for at kvalitetssikre den bedste udvælgelse af kandidaterne, samt at kun de bedste og mest motiverede går videre i rekrutteringsprocessen.

Vi har midt i processen kalibrering med virksomheden, hvor vi får stillet kikkertsigtet ekstra skarpt ind på ønskekandidatens baggrund, kompetencer og erfaring i forhold til de opstillede kriterier og derved sikrer, at der er stor kvalitativ bredde i de kandidater, som I som virksomhed bliver præsenteret for.

Vi afholder grundige interview med kandidater, hvor vi præsenterer virksomheden og jobbet samt afdækker motivation, baggrund, faglige og personlige kompetencer.

Inden præsentation af kandidater fremsendes skriftligt materiale på kandidaterne.

PRÆSENTATION AF KANDIDATER

De bedste kandidater bliver præsenteret for dig og din virksomhed, hvor Smedegaard HR deltager, og hvor I som virksomhed får mulighed for at vurdere, om der umiddelbart er god kemi, samt hvorvidt de faglige og personlige kompetencer matcher det ønskede. Herefter drøftes kandidaternes mulighed for at skabe succes i jobbet.

referencetagning og Test

Inden samtalerne har vi aftalt, hvornår vi gennemfører og overleverer information fra referencetagning og test. Der indhentes referencer på hver kandidat for at sikre kvaliteten i rekrutteringsprocessen. Også her foretages et dybdegående kompetencebaseret interview, hvor referencegiverne supplerer og kvalificerer vurderingen af kandidaterne.

FINALEPRÆSENTATION og KONTRAKT

Efter den første præsentation udvælges den eller de bedste kandidater til en afsluttende finalepræsentation. På baggrund af processen drøftes kandidaternes potentiale i forhold til virksomhedens organisation og behov og afsluttende samtale afholdes.

opfølgning

Når medarbejderen er kommet godt ind i det nye job, besøger vi virksomheden og gennemfører opfølgningssamtaler med medarbejderen og jer som virksomhed for at sikre, at medarbejderen er kommet godt fra start i det nye job, og at vi får identificeret og kommer med anbefalinger, hvor dette er relevant.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til ovenstående, behov for sparring eller ønsker at høre mere om, hvordan vi arbejder seriøst med ambitiøse ejere, ledere, bestyrelser og kandidater – Kontakt os her

Kontakt